Alarmeringstjänster ska ses över

Vad händer när flera operatörer tillhandahåller tjänster för utalarmering av ambulans och andra räddningstjänster? Hur fungerar nuvarande alarmeringstjänst? Dessa frågor vill regeringen ha svar på och tillsätter därför en utredning.

2 december 2011

– Det offentligas förmåga att hjälpa är en grundpelare för att människor ska känna trygghet i sin vardag. Man ska kunna lita på alarmeringstjänsten när man är i nöd och ringer 112, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Enligt regeringen ska alarmeringstjänsten anpassas till hur Sveriges krisberedskap i dag är utformad, till de tekniska möjligheter som finns och till det behov av alarmering som finns.

I regeringsuppdraget ingår:

  • Kartlägga nuvarande alarmeringstjänst och anknytande tjänster.
  • Beskriva konsekvenser av att flera operatörer tillhandahåller tjänster för utalarmering med mera av resurser för hjälpinsatser inom allmän ordning, säkerhet och hälsa.
  • Föreslå vilka delar inom allmän ordning, säkerhet och hälsa som ska ingå i samhällets alarmeringstjänst.
  • Föreslå hur verksamheten ska vara organiserad utifrån alarmeringstjänstens betydelse när det gäller allmän ordning, säkerhet och hälsa.
  • Ta ställning till hur det offentliga åtagandet ska avgränsas, utformas och finansieras.
  • Analysera ansvarsfördelning mellan stat, kommun och landsting.

Den särskilda utredaren har ännu inte utsetts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida