Äldres individuella behov ska styra bemanningen i demensvården

Äldres individuella behov ska styra bemanningen i demensvården
Kenneth Johansson, centerpartistisk ordförande i Socialutskottet, är glad över att partierna är eniga om dagens förslag om bemanning i äldrevården.

Det blir inga krav på minimibemanning inom demensvården. I stället presenterade socialutskottet i dag ett förslag om att enskildas behov ska vara vägledande för bemanningen. Socialstyrelsens uppdrag utökas till att ta fram riktlinjer som gäller även kommunernas särskilda boenden.

23 februari 2012

Socialutskottets ordförande, Kenneth Johansson (C), understryker att det är ett enigt socialutskott som står bakom förslaget.

– Utskottet har enats om ett förslag som ska debatteras i kammaren den 1 mars. Jag är glad över att det är fullständig enighet bland de åtta partierna i utskottet. Oppositionens och regeringens förslag låg väldigt nära varandra, säger han.

Riktlinjer

Men i stället för krav på minimibemanning väljer utskottet att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer och allmänna råd som ska gälla både vård på demensboenden och på särskilda boenden. Tonvikten ska ligga på varje personens individuella behov.

– Vi vill inte lägga något förslag om minimibemanning eftersom behoven inom äldreomsorgen varierar under olika perioder. Vilka de individuella behoven är avgör professionen i samråd med varje enskild boende – eller med god man, säger Kenneth Johansson.

Mer stöd till kommunerna

Socialstyrelsens utvidgade uppdrag föreslås innebära att kommunerna ges mer stöd att organisera sina verksamheter – utan att bli detaljstyrande.

– Med det nya förslaget blir det mer fokus på att följa lagen. Det vi föreslår gäller redan i dag, men fungerar inte. Utökade allmänna råd och riktlinjer blir ett sätt att se till att det fungerar i framtiden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida