Almedalen. Nog snackat om äldrevården – nu måste något hända

Almedalen. Nog snackat om äldrevården – nu måste något hända
Satsa mer på förebyggande vård för de äldre och använd våra medlemmars kunskap mer. Det var Sineva Ribeiros budskap på dagens seminarier om äldrevård i Almedalen. Foto: Helena Mirsch

Flera seminarier under måndagen handlade om hur vi får en bättre vård för de mest sjuka äldre. Överallt var man överens om att det finns både goda exempel och bra idéer, men nu måste någonting hända och de goda exemplen spridas. Ett förslag från Vårdförbundet om vårdlotsar fick stöd av Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Filippa Reinfeldt, Stockholms sjukvårdslandstingsråd, talade varmt om de vårdcoacher som nu införs på försök på flera håll i landstinget. Det är en specialistsjuksköterska som håller kontakt med äldre multisjuka och hjälper dem rätt i vården.

– Det är viktigt att ha en kontakt i vården som man kan ringa och få hjälp och stöd av. Vi ser redan att antalet vårddygn och vårdkostnader minskat under det halvår som vi prövat verksamheten, berättade Filippa Reinfeldt.

Viktigt att något händer

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro blev glad över att förslaget om vårdlotsar som förbundet tidigare fört fram, tycks ha fått gehör i Stockholms landsting.

– Jättebra, det är viktigt att något händer, vi kan inte bara prata om att vården om de äldre måste bli bättre, sa Sineva Ribeiro som deltog i både Vårdförbundets eget seminarium och det som SKL anordnade om framtidens äldrevård.

Bättre samverkan

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm deltog också flitigt i debatten.

– Det vi har problem med är att ingen tar helhetsansvaret för de multisjuka äldre. Vi måste organisera vården av de äldre på ett bättre sätt och samverka mellan kommuner och landsting, sade hon, och fick medhåll av samtliga debattdeltagare.

Eva Nilsson Bågenholm berättade att man fått mycket goda resultat på de ställen där landsting och kommuner har prövat att samverka: i Norrtälje, västra Skaraborg och västra Jämtland har hon sett exempel där gemensamma vårdnämnder har kunnat minska kostnaderna med 80 procent.

Satsa förebyggande

Vårdförbundet förde fram tanken på bättre förebyggande åtgärder för att undvika att de gamla hamnar i en situation där de måste skickas till akuten med ambulans.

– Men när de väl hamnar i den situationen så kan vi organisera vården på ett sätt som bättre tar tillvara den kompetens som finns till exempel hos våra grupper. Ambulanssjuksköterskans kompetens kan användas för att avgöra patientens behov och vart den ska tas för att få bästa och snabbaste hjälp, sade Sineva Ribeiro.

Bättre ledarskap

Filippa Reinfeldt lyfte också fram ledarskapet i sjukvården och menade att det är ett av de största problemen. På en direkt fråga om det är för hierarkiskt, sade hon ”kanske det” medan Sineva Ribeiro nickade instämmande.

 – Ja, vi måste börja tänka om. Att vi har rätt personer på rätt plats som gör rätt saker är bland det viktigaste som finns, sade Vårdförbundets ordförande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida