Almedalen. Vårdens it-problem måste få en lösning

Almedalen. Vårdens it-problem måste få en lösning
Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff har deltagit i flera seminarier om it i vården under Almedalsveckan. Foto: Helena Mirsch

Vårdpersonalens möjligheter att påverka de it-system som används är alldeles för små. Vi måste överbrygga det gap som finns mellan it-företagen och användarna i vården. Det säger Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet.

Det har varit många seminarier om it i vården, e-hälsa och lättillgängliga journaler i Almedalen under veckan. Det tyder på ett stort intresse för de här frågorna, tycker Pia Arndorff.

Vilka problem har diskuterats på de här seminarierna?

– Vårdpersonalen upplever ofta att datasystemen fungerar dåligt: det tar för lång tid, det är för krångligt, nyttan blir mindre än den tid man lägger ner på det och systemen kan inte göra det som man anser skulle behövas.

– Det andra har handlat om vad som händer när patienterna får tillgång till sin egen journal, men det är egentligen inget problem, jag tycker att det bara är bra.

Vad behövs för att it-systemen i vården ska fungera bättre?

– Vi vill att de som använder systemen ska kunna vara med och påverka utvecklingen av dem så att vi som yrkesgrupp kan ta kommandot över hur systemen ska användas så de blir en hjälp och en tillgång för oss.  Dessutom måste utvecklingen av systemen hållas levande hela tiden i takt med att vården förändras.

– Sen tycker vi också att det är ett jätteproblem att de olika systemen inte passar ihop. Banker och finansmarknader världen över kan prata med varandra, men inte datorsystem i ett och samma landsting!

Finns det ett motstånd mot ny teknik också?

– Om systemen fungerar bra tror jag att man vill använda dem. Men det måste också till en attitydförändring så att alla förstår att det här är viktigt och inget som man kan välja bort. Det är ju ingen lösning att gå tillbaka till de gamla pappersjournalerna, utan vi måste följa med i den utveckling som sker i hela samhället.

Tror du att diskussionerna under Almedalsveckan kommer att leda till något?

– Jag tycker att det har kommit fram att det finns en tydlig vilja att överbrygga det gap som finns mellan tekniken och vården. Det finns ett intresse från teknikföretagen som har medverkat att vara med och se till att vi får ett större inflytande över systemen och hur de används.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida