Almedalsveckan har sparkat igång

Almedalsveckan har sparkat igång
Vårdförbundet drog igång sitt medlemsmingel på TCO:s mötesplats under Almedalsveckans första dag på söndagseftermiddagen. Foto: Anders Olsson

Bemanningsbristen i svensk sjukvård kastar sin skugga även över Almedalen. Flera av seminarierna handlar om kompetensförsörjningen.

29 juni 2015

Det är solig söndag i Visby när Almedalsveckan drar i gång. Denna mötesplats för politiker, organisationer, beslutsfattare, lobbyister och journalister.

I dag, måndag, inleds seminarierna som totalt är över 3 400. Nästan 450 handlar om hälso- och sjukvård och några av dem kommer ni att kunna läsa om i vår rapportering under veckan . Vårdförbundet är på plats och ordförande Sineva Ribeiro är en flitig seminariedeltagare.

– Jag tror att mycket av det som diskuteras här kommer att handla om vad som behöver göras inom sjukvården, men jag skulle gärna vilja ha svar på frågan om hur det ska göras. Och det är en fråga som jag hoppas att sjukvårdsminister Gabriel Wikström ska svara på, säger Sineva Ribeiro.

Hon kommer bland annat att delta i ett seminarium om att svensk sjukvård kritiseras för dålig tillgänglighet, bristande kontinuitet och samordning. Frågan som ställs är om det är brister som skulle kunna avhjälpas om vårdpersonal fick ägna sig mer åt direkt patientarbete.

Vad är värst?

Bristen på sjuksköterskor engagerar föredragshållarna. Ett av seminarierna tar upp frågan om vad som krävs för att komma tillrätta med sjuksköterskebristen. Är det låga löner, stress eller dålig arbetsmiljö som gör att kåren väljer bort akutsjukvården? Eller är det kanske alltihop?

Andra ämnen som avhandlas är hur ny teknologi kan stärka vård och omsorg och hur jämlik hälsa kan uppnås. De som arbetar med personcentrerad vård får möjlighet att sprida sitt budskap under veckan. Liksom de som vill berätta om hur styrmodellen värdebaserad vård påverkar professionerna och det kliniska arbetet.

Återstår att se om beslutsfattarna har några svar på alla de frågor som kommer att ställas under denna hektiska vecka.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida