Barnmorskestudenterna i Lund kräver 30 000 i månadslön

Barnmorskestudenterna i Lund kräver 30 000 i månadslön
Barnmorskestudenten Mikaela Stadig går hellre tillbaka till sjuksköterskejobbet på ett bemanningsföretag än börjar som barnmorska för 27 500 på Skånes universitetssjukhus. Foto: privat

Olika bud om vilka löner som gäller i Region Skåne.

Om några dagar tar 19 barnmorskestudenter examen i Lund. När de började söka jobb inom Region Skåne i höstas erbjöds några 29 000 till 30 000 i månadslön. Då kom alla överens om att kräva 30 000.

Hänvisar till riktlinje

– Eftersom en del fick 30 000 bekräftade Region Skåne att det är ett rimligt krav. När vi andra sökte arbete i Malmö-Lund fick vi veta att de gärna ville ha oss och skulle höra av sig om lönen då alla intervjuer var gjorda. Sedan fick vi beskedet att det är 27 500 som gäller, berättar barnmorskestudenten Mikaela Stadig.

Hon säger också att åtminstone ett erbjudande om 30 000 kronor senare dragits tillbaka, men det förnekar cheferna på förlossningsenheterna när Vårdfokus frågar.

Enligt enhetscheferna är riktlinjen i Region Skåne att nya barnmorskor får 2 500 kronor ovanpå den sjuksköterskelön studenterna hade före barnmorskeutbildningen.

Cheferna säger att de följer den riktlinjen eller att de gör det ”i princip”. Lägre än 27 500 ska ingen behöva få, säger de, med hänvisning till att sjuksköterskornas ingångslöner i Region Skåne nu är 25 000.

Ska vara individuell lönesättning

Men Region Skånes förhandlingschef, Gösta Rehnstam, säger att riktlinjen om 2 500 kronors påslag inte gäller barnmorskor utan bara sjuksköterskor som specialistutbildar sig och sedan återvänder till sin arbetsplats. Och att grundutbildade sjuksköterskors ingångslöner ligger på 23 500. Det är de som arbetar på särskilt tunga vårdavdelningar som kommer upp i 25 000 eftersom de har ett extra påslag där.

Gösta Rehnstam säger att i grunden är det individuell och differentierad lönesättning som gäller när barnmorskor anställs. Det finns ingen särskild ingångslön för dem. Utbildningen är längre än specialistutbildningarna och leder till ytterligare en legitimation. Det gör att man inte kan dra direkta paralleller med lönesättningen av sjuksköterskor som kommer tillbaka efter specialistutbildning.

– När chefer lönesätter i samband med anställning finns det också en lönestruktur att ta hänsyn till, i förhållande till de övriga medarbetarna på enheten, säger Gösta Rehnstam.

Värdera lika i regionen

På förlossningen i Ystad pågår en generationsväxling och dessutom är sex barnmorskor gravida. Där finns ett stort behov av att anställa nya barnmorskor. Lasarettet har anställt tre av de nyutexaminerade från Lund och några från Göteborg.

– En av dem har fått 30 000 för det hade hon som sjuksköterska. Vi har individuell lönesättning, men då man kommer som ny är man samma person oavsett var i regionen man söker jobb. Det är rimligt att bakgrund och annat värderas lika, säger enhetschefen Birgitta Schooner.

Men enligt barnmorskestudenten Mikaela Stadig fungerar inte principen om att värdera lika. Två av studenterna med liknande lön och erfarenhet från arbete i intensivvård har fått olika erbjudanden, liksom två andra som båda arbetat ungefär lika länge och med samma lön på bemanningsföretag.

Nöjd med 29 000

Enhetschefen i Kristianstad, Susanne Österberg, har anställt en nyexaminerad från Göteborg med två års sjuksköterskeerfarenhet.

– Hon fick 29 000 och var nöjd med det. Hon hade bland annat arbetat på ett bemanningsföretag tidigare och de betalar ju bättre, säger hon.

Förlossningen i Helsingborg tänker anställa två från utbildningen i Lund och en från Kalmar på vikariat från februari till augusti. Enheterna på Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund, behöver fem-sex barnmorskor var. Alla får fasta tjänster och anställs på 2014 års lön.

Tillbaka till bemanningsföretaget

Barnmorskestudenterna i Lund är dock inte beredda att vika sig.

– Vi väntar på bättre bud. Det råder brist på sjuksköterskor så vi får alltid jobb. En av mina klasskamrater går tillbaka till sin gamla arbetsplats och får ett påslag på 1 500 kronor på de 25 000 hon hade innan. Jag går också tillbaka till mitt senaste arbete, ett bemanningsföretag, säger Mikaela Stadig.

Ungefär hälften av studenterna har sökt jobb på förlossningskliniker. En del har i stället sökt sig till mödravården där de, enligt Mikaela Stadig, får närmare 30 000 kronor. Några studenter som hör hemma i Halland och fått bidrag under studietiden har accepterat att börja där till en lägre ingångslön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida