valåret 2018

Feministiskt initiativ hoppas ta plats i landstingen

Feministiskt initiativ hoppas ta plats i landstingen
- Hur kan jämställdhet bli för radikalt? frågar sig barnmorskan Therese Towman (Fi) Bild: Privat

Störst bland småpartierna, sett till hela landet, är Feministiskt initiativ, Fi. Barnmorskan Therese Towman tror att partiet klarar treprocentspärren i region Skåne i valet.

13 augusti 2018

I en serie artiklar inför valet intervjuar Vårdfokus sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som  finns med på landstingslistorna för de politiska partier som är representerade i landstingsfullmäktige sedan förra valet.

Förutom de partierna, finns en lång rad mindre partier som ställer upp i de olika valet till landsting och regioner.

Sett till hela riket var Feministiskt parti, Fi, störst av småpartierna i valet 2014. Men valresultatet räckte inte för mandat i riksdagen och inte heller för att ta sig in i något landstings- eller regionfullmäktige.

Lyckas i årets val

Det kommer däremot lyckas i årets val tror barnmorskan Therese Towman (FI), som står på regionlistan i Skåne.

– Självklart klarar vi det. Vi satsar för fullt och jag är optimist, säger hon.

Huvudfrågorna för partiet är att verka för feminism, antirasism, mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Mer specifikt för just vårdpersonal, driver partiet frågan om sex timmars arbetsdag.

– Det är en av de viktigaste frågorna regionalt i Skåne.

Det låter dyrt för vårdgivarna. Hur ska det finansieras?

– Det behöver inte bli dyrt om man ser det långsiktigt. Fi har en budget. Förutom att kvinnorna får ett drägligare liv kan sjukskrivningarna minska. Yrkena i vården är slitsamma och dessutom vet man att kvinnor arbetar mer i hemmen än män. Lägre arbetstid ger möjlighet till återhämtning.

Kvinnors sjukskrivningar

Partiet vill se en feministisk analys av orsakerna till kvinnors ökade psykiska ohälsa och sjukskrivningar.

Therese Towman arbetar som barnmorska på ungdomsmottagningen i Vellinge nära Trelleborg och även på en mobil ungdomsmottagning i Skåne. I den åker hon runt i en lastbil och träffar unga, mellan 12 och 23 år, på deras hemort. Ombord finns personal och inredda rum för barnmorska, sjuksköterska, kurator och ett väntrum.

– Jag trivs superbra. Det är mycket rådgivning kring preventivmedel, sexuell hälsa och psykisk hälsa. Jag har tillräckligt med tid för ungdomarna och kan följa upp. Så ser det inte ut i Skånes förlossningsvård, där vården är pressad. Barnmorskorna ansvarar för flera födande kvinnor samtidigt. Där har jag inte möjlighet att arbeta eftersom jag vill ha energi över till mina fyra barn hemma.

Ställer upp i åtta landsting

Fi vill se att varje barnmorska ansvarar för en födande kvinna.

Therese Towman har själv röstat på Fi de senaste två valen och för två år sedan började hon engagera sig i partiet.

– Jag kände oro över utvecklingen både i Sverige och världen, med inskränkningar av kvinnors rättigheter och rasism. Egentligen borde alla partier vara feministiska, antirasistiska och miljöfokuserade. Fi borde egentligen inte behöva finnas.

I årets val ställer Feministiskt initiativ upp i åtta landsting eller regioner. I valet 2014 fick de flest röster i Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Skåne och Örebro i landstingsvalet.

– Jag får ibland höra att Fi är för radikalt. Jag kan inte förstå hur jämställdhet kan vara att gå för långt.

Mer resurser till vård

Partiet vill öka resurser och personaltäthet i vård och omsorg.

– Dessutom ska professionens kompetens tillvaratas och patienternas röst bli hörd. Det är speciellt viktigt innan beslut om onödiga omorganisationer tas, som gör att personalen blir frustrerad.

Hon upplever att hon får gehör för sin erfarenhet i partiet.

– Vi vill kunna påverka mer politiskt. Vi står här och knackar på dörren. Men man kan alltid göra något, som att delta i debatter.

Therese Towman tycker att allt är politik, från de egna handlingarna, till diskussioner med vänner och kolleger.

– Egentligen har jag varit politiskt aktiv länge, genom att studera, läsa genus, feminism och sexuell hälsa och har tagit plats i samtal om de frågorna. Det är inte heller någon hemlighet för min omgivning var jag står i frågor om mänskliga rättigheter och antirasism. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida