Han ska utreda hur hälsoklyftorna kan minska

Han ska utreda hur hälsoklyftorna kan minska
Professor Olle Lundberg är forskare inom området ojämlikhet i hälsa.

Professor Olle Lundberg blir ordförande i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström presenterade i dag direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

I regeringsförklaringen lovade statsministern att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation och kommissionen är en del i det arbetet.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast om två år, i maj 2017, men kommissionen ska även presentera förslag under arbetets gång.

Olle Lundberg är forskare inom området ojämlikhet i hälsa och leder forskningen vid Chess, Centre for health equity studies, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida