Han ska utreda hur hälsoklyftorna kan minska

Han ska utreda hur hälsoklyftorna kan minska
Professor Olle Lundberg är forskare inom området ojämlikhet i hälsa.

Professor Olle Lundberg blir ordförande i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström presenterade i dag direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

I regeringsförklaringen lovade statsministern att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation och kommissionen är en del i det arbetet.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast om två år, i maj 2017, men kommissionen ska även presentera förslag under arbetets gång.

Olle Lundberg är forskare inom området ojämlikhet i hälsa och leder forskningen vid Chess, Centre for health equity studies, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida