Kritik mot att etnicitet ska påverka ersättningen i Stockholms vårdval

I dag presenterar Alliansen och Miljöpartiet ett förslag på ett nytt ersättningssystem för Vårdval Stockholm. Enligt oppositionen innebär ändringarna att etnisk tillhörighet kommer att ligga till grund för ersättningens storlek, något som man är starkt kritisk emot. (Uppdaterad 14.20)

13 november 2012

Som Vårdfokus tidigare berättat har Alliansen tillsammans med Miljöpartiet arbetat fram ett nytt ersättningssystem för Vårdval Stockholm. Tanken med det nya systemet är att ta större hänsyn till patienternas olika vårdbehov.

Under två år ska totalt 50 miljoner kronor satsas för att öka vårdcentralernas möjlighet att ge jämlik vård. Extra pengar ska bland annat ges för åtgärder vid nyupptäckt diabetes, demensutredningar, omfattande vårdintyg, vårdplanering i hemmet och smittspårning.

Ersättning efter etnicitet

Men enligt förslaget, som i dag presenteras vid ett möte med landstingets hälso- och sjukvårdnämnd, ska även en listersättning på 200 kronor för personer födda i Asien, Afrika, Sydamerika och Syd- och Östeuropa utanför EU införas. Det är just denna del av förslaget som nu kritiseras.

– Det är en grov förenkling att säga att etnicitet är avgörande för vilket behov av hälso- och sjukvård som länets invånare har. Problemen är större och djupare än så, säger oppositionslandstingsråd Dag Larsson (S).

Socialdemokraterna vill i stället att ersättningen ska utgå från ett behovsindex, vilket sker i flera andra landsting.

Även Vänsterpartiet vänder sig mot den särskilda ersättningen för etnicitet.

– Det är klass- och könsblint och obehagligt att utgå från var människorna är födda, inte utifrån vilka behov de ha, säger oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (V).

Förvånad över kritiken

Miljöpartiet tycker å sin sida att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets utspel är obefogat, då de menar att båda partier tidigare suttit med och utformat ersättningssytem där ursprung varit en bedömningsfaktor.

– Jag är förvånad. Även i det systemet som de rödgröna var överens om före valet hade vi ursprung med som en faktor, säger Helene Öberg, hälso- och sjukvårdspolitiks talesperson för Miljöpartiet. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida