Organdonationer ska utredas igen

Organdonationer ska utredas igen
Antalet organdonationer behöver öka i landet, för att täcka de behov som finns. Bild: Colourbox

Den förra donationsutredningens förslag krockade med grundlagen. För att få fler donerade organ startar därför en ny utredning inom kort. Samtidigt ska ett nytt nationellt donationscentrum inrättas.

15 januari 2018

Viljan är hög att donera organ i Sverige, och antalet donationer ökar. Ändå sker det inte tillräckligt många donationer för att täcka behoven.

– Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt. Därför gör vi nu om hur Sverige jobbar med organdonationer, säger socialministern Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Redan 2015 presenterades en donationsutredning. Men det visade sig att förslag från utredningen krockade med grundlagen. Förslaget innebar att anhöriga skulle kunna tillfrågas om donation när en döende patient på en intensivvårdsavdelning inte kunde svara själv.

Enligt regeringen räckte inte analysen i relation till grundlagen i den tidigare utredningen.

– Jag kommer under våren att tillsätta en ny utredning om organdonation för att kunna ändra lagstiftning för att underlätta fler donationer, säger Annika Strandhäll.

Den nya utredningen ska föreslå de lagändringar som behövs i frågan om samtycke till organdonation. Dessutom ska det utredas hur man underlättar för individen att berätta om sin inställning till donation.

Den tidigare donationsutredningen och remissinstanserna efteråt tyckte också att ansvaret för donationsfrågor på nationell nivå var otydligt. Det gällde Socialstyrelsens råd för donationsfrågor.

Regeringen håller med och vill därför avskaffa det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från den 1 mars 2018. I stället får Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nytt nationellt donationsfrämjande centrum.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida