Regeringen satsar på en ”professionsmiljard” till vården

Regeringen satsar på en ”professionsmiljard” till vården
Totalt satsar regeringen 35,3 miljarder på hälso- och sjukvård 2016. Det är en ökning med två miljarder jämfört med i år och 3,6 miljarder mer än alliansregeringens budget 2014. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet hoppas att pengarna ska användas till specialistsjuksköterskeutbildningar.

21 september 2015

– Nu finns alla förutsättningar för att införa Akademisk specialisttjänstgöring, AST, så att vi får fler specialistsjuksköterskor och slipper ha tusentals vårdplatser stängda i hela landet. Det är avgörande för patientsäkerheten.

Det säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en kommentar till regeringens budget för 2016 som läggs fram i dag.

Bland förslagen inom hälso- och sjukvård finns, förutom professionsmiljarden, ytterligare en miljard i förstärkt bidrag till landstingen. Däremot försvinner den tidigare kömiljarden.

Bättre IT-stöd

Professionsmiljarden, som avsätts från och med 2016, ska gå till att höja kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården, skriver man i budgeten.

Pengarna fördelas till landstingen utifrån befolkningsmängd och det är landstingen som avgör vad pengarna ska användas till mer exakt. Men regeringen nämner i sin budget bättre administrativa stöd samt översyn av hur vården organiseras och hur arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper ser ut.

Kräver att få vara med

Vårdförbundet vill se en tydlig inriktning på betald specialistutbildning enligt den egna modellen AST och kräver att få vara med i diskussionen om hur pengarna ska fördelas.

– Det har varit förvånansvärt tyst om hälso- och sjukvården från regeringen. Nu hoppas vi på en bred diskussion där nytänkande och innovationer har en given plats. Vi kräver att våra medlemmar; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, chefer och ledare involveras i samtalen om hur pengarna bäst ska användas, säger Sineva Ribeiro.

Mammografi och förlossningsvård

Många av de övriga förslagen när det gäller hälso- och sjukvård i regeringens budget är redan kända sedan tidigare.

  • Socialstyrelsen får utökade resurser för att snabbare kunna behandla ansökningar om legitimation från sjukvårdspersonal med utländsk utbildning.
  • Kostnadsfri mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år.
  • Kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år.
  • Förlossningsvården och kvinnors hälsa får extra pengar, 400 miljoner kronor per år under tre år framåt.
  • Psykisk hälsa hos barn och unga får extra pengar, 280 miljoner kronor per år, bland annat för att stärka ungdomsmottagningarna.
  • Elevhälsan förstärks med 200 miljoner.
  • Fler platser på utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska enligt tidigare beslut.

Dessutom kommer regeringen att föreslå avgiftsfria besök i vården för äldre över 85 år. Det kommer dock att införas först 2017.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida