Regeringen utreder meddelarskydd för privatanställda i vården

Regeringen utreder meddelarskydd för privatanställda i vården
Allt fler privata företag inom vård och skola gör att meddelarskyddet behöver stärkas, anser justitieminister Beatrice Ask.

Privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet ska utan konsekvenser kunna lämna uppgifter till media för att uppmärksamma missförhållanden. Det anser justitieminister Beatrice Ask (M) som tillsätter en utredning för att stärka meddelarskyddet.

Utredningen ska ta fram ett förslag som ger privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet – vård, skola, omsorg – samma meddelarskydd som offentligt anställda.

Det skriver justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Ökat behov

I takt med att allt mer av den offentliga verksamheten privatiseras har behovet av att stärka meddelarskyddet för de privatanställda ökat, anser justitieministern.

”Att det finns goda möjligheter att avslöja missförhållanden i sådan verksamhet som erbjuder medborgarna välfärdstjänster är grundläggande för att allmänheten ska hysa förtroende för kvaliteten i välfärden och för hur skattebetalarnas pengar används. Oavsett i vilken regi verksamhet bedrivs kommer det alltid finnas ett behov av granskning och genomlysning”, skriver Beatrice Ask.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida