Regeringen vill minska lönegapet mellan kvinnor och män

Regeringen vill minska lönegapet mellan kvinnor och män
Vårdförbundets Sineva Ribeiro ser ännu en utredning som inte säkert kommer att leda till något. Foto: Helena Mirsch

Nu ska regeringen utreda hur den svenska arbetsmarknaden kan bli mer jämställd och hur kvinnors utbildning och kunskap kan få lika högt värde som mäns. Vårdförbundets Sineva Riebero hoppas på lite snack och mycket verkstad.

11 oktober 2011

Det är inga nya frågor som den nytillsatta delegationen för jämställdhet i arbetslivet ska utreda. Att Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och att anställda inom kvinnodominerade sektorer, som vården, är lågt avlönade jämfört med mansdominerade branscher är mer än välkänt. Men nu är det dags för förändring, enligt jämställdhetsminister Nyamko Sabouni.

– Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens, säger hon i ett pressmeddelande.

Konkreta förslag

Delegationen ska bland annat titta på vad regeringen och arbetsmarknadens parter kan bidra med inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen för att nå jämställdhet i arbetslivet.

En annan uppgift är att lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Något måste hända

Att genom löneavtal få till en strukturell värderingsförändring av Vårdförbundets medlemsgrupper är omöjligt, enligt förbundsordföranden Sineva Ribeiro, som istället vill se en vid samhällsdiskussion med fokus på löner och genus. En av Vårdförbundets strategier för att nå det här målet är att samarbeta med andra grupper.

Sineva Ribeiro tycker att regeringens initiativ för jämställdhet i arbetslivet är bra, men har samtidigt en farhåga: Att det ska fortsätta snackas och inte hända något.

– Det finns en syn i Sverige att vi är så jämställda, samtidigt värderas mäns och kvinnors kunskap olika. Jag känner att nu måste det bli verkstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida