Prehospital vård

Region Skåne tar tillbaka delar av ambulansdriften

Region Skåne tar tillbaka delar av ambulansdriften
Falck Ambulans får inte längre sköta driften av ambulanssjukvården i Malmö med omnejd. Arkivbild: Anders Olsson

Falck Ambulans AB förlorar sitt kontrakt i Malmöregionen. Regionpolitikerna har i en kompromisslösning kommit överens om att ta tillbaka verksamheten i offentlig regi.

2 november 2016

Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna i Skåne att all privatiserad ambulanssjukvård skulle återgå i offentlig regi. Det borgerliga alliansblocket satte sig emot. I dag meddelades att det blir en kompromiss, enligt Sydsvenskan.

Falck Ambulans, som har haft stora problem att bemanna sina ambulanser, blir av med Malmödistriktet. De får fortsätta i östra Skåne och Kristianstad. Men när kontraktet går ut vid årsskiftet 2017/2018 ska en ny upphandling ske.

För sex år sedan tog privata entreprenörer över hela driften av ambulanserna i Region Skåne. Sedan dess har verksamheten kantats av problem.

Som mest akut blev det när en av de större entreprenörerna, Sirius Humanum Ambulans AB, i mars 2012 plötsligt gick i konkurs.

Numera sköter regionen själv driften i nordvästra Skåne och Helsingborg.

Kontraktet med Samariten AB för ambulansdriften i Lund och Landskrona med omnejd förlängs med två år. Här har ambulansdriften fungerat allra bäst, enlig en utredning som gjorts av regionens tjänstemän.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida