Röntgensvar i e-journal

5 augusti 2015

Även patienter i Region Skåne ska från i höst själva kunna gå in i sin journal via dator för att följa röntgenremisser, se undersökningsresultat och om läkaren hunnit se svaret. ?

— Röntgen- och labbsvar är det vanligaste patienterna vill veta, och i vården är vi ganska långsamma på att leverera det. I Uppsala har dessa svar funnits i e-journalen sedan flera år och jag tror inte våra patienter skiljer sig så mycket från deras, säger Carina Nordqvist Falk som är e-hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.?

Redan nu läser varje vecka cirka 13 000 Skånepatienter sin journal via nätet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida