Satsning på bättre samverkan i vården kring äldre multisjuka

Satsning på bättre samverkan i vården kring äldre multisjuka
Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre ska prioriteras de närmaste fyra åren lovar regeringen. Arkivbild: Colourbox

I dag utser regeringen Läkarförbundets förra ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, till äldresamordnare på socialdepartementet. Samtidigt satsas totalt 3,75 miljarder kronor totalt på de allra mest sjuka äldre.

De mest sjuka äldres vård och omsorg ska vara en mycket prioriterad fråga under de närmaste fyra åren, skriver socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson, båda (KD) på Dagens Nyheter debatt.

Bättre samverkan 

De konstaterar att medan de flesta patienter i mätningar är nöjda med den vård och omsorg de får är äldre personer med omfattande vård- och omsorgsbehov tydligt missnöjda.

”Äldre personer, med omfattande behov av insatser både från kommunens äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård, ska som alla andra medborgare få en vård och omsorg efter behov”, skriver debattörerna och konstaterar att andelen 80-åringar eller äldre kommer att öka med 45 procent mellan 2020 och 2030, enligt SCBs prognoser.

Målet med regeringens satsning ska vara att få omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Nya sätt att samla insatser för ett bättre omhändertagande behöver utvecklas, skriver debattörerna men påpekar samtidigt att det på flera håll i landsting och kommuner redan finns nya och intressanta sätt att arbeta på. 

Resurserna måste också användas mer effektivt så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov. Regeringens satsning ska premiera resultat så att lokala lösningar kan växa fram som är mer anpassade till förutsättningar i respektive landsting och kommun.

Fördela riktade pengar 

Eva Nilsson Bågenholm ska tillsammans med sin arbetsgrupp ta ställning till hur kommuner och landsting kan få del av de riktade pengarna i proportion till uppnådda förbättringar. Till exempel om det behövs liknande lösningar för den här gruppen äldre som i dag finns för barnen vars hälsa följs noga under uppväxtåren. Eller om det går att komma fram till goda resultat genom olika förbättringsmetoder och ekonomiska ”morötter”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida