Sjukhusledningen uppmanar SKL: höj sjuksköterskelönerna

Sjukhusledningen uppmanar SKL: höj sjuksköterskelönerna
Danderyds sjukhus styrelseordförande, Jan Nygren, anser att sjuksköterskor är felavlönade men saknar möjligheter att ändra på det. Foto: Maria Ejd

Almedalen 2015. Akutsjukhuset försöker locka sjuksköterskor med karriärstegar och kräver att SKL höjer lönerna.

30 juni 2015

Varför flyr sjuksköterskorna akutsjukvården, frågar sig ledningen för Danderyds sjukhus i Stockholm. Och hur göra för att locka dem tillbaka?

Jan Nygren, tidigare socialdemokratiskt statsråd, numera styrelseordförande för Danderyds sjukhus, tror att låga löner är en orsak till sjuksköterskebristen. Eller åtminstone tror han att sjuksköterskor kan lockas tillbaka med högre löner.

– Sjuksköterskor är fel lönesatta. En nyutexaminerad ekonom tjänar 10 000 mer än akademiskt utbildade kvinnor i den generella välfärden. Men bilden är mer komplex; när det dessutom är stressigt blir arbetssituationen ännu mer orimlig. Då slutar sjuksköterskor för att gå till bemanningsföretag eller andra arbetsgivare, sa han.

Bråttom för akutsjukvården

Det vill Jan Nygren ändra på – men det går utanför de möjligheter ett enskilt akutsjukhus har. Därför har han riktat kravet till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL: Se till att ge sjuksköterskor högre lön.

– Vad de har svarat? Jag uppfattar att det finns förståelse för våra synpunkter. Sedan får vi se vad som händer i kommande löneförhandlingar. För akutsjukvården är det bråttom. SKL lyssnar och förstår, men ger inga löften. Men vi ger oss inte så lätt, sa Jan Nygren prompt.

Undersökningsföretaget Universum har frågat 1 409 sjuksköterskestudenter om vad som är viktigt i deras kommande karriärer. På frågan om vad de väntar sig för lön svarar de flesta ”omkring 25 600 kronor”. Männen, som i undersökningen är tolv procent, väntar sig något mer.

Många vill jobba i landsting

De flesta svarar också att de helst vill ha landstinget som arbetsgivare. Anledningen är att de där förväntar sig ett omväxlande arbete som är lärorikt, som utvecklar dem, som ger en bred kunskapsbas och som är tryggt.

På frågan om vad sjuksköterskestudenterna letar efter hos en arbetsgivare ligger gemenskap med kolleger, vänlig arbetsmiljö, betald framtida extern utbildning, trygg anställning och ledare som stöttar deras utveckling högst upp deras tio i topplista.

– Hos sjuksköterskestudenterna är de så kallade människovärdena viktigast, hög framtida inkomst kommer först som nummer 7 på listan, och hög ingångslön så långt ner som på plats 17. Mycket handlar i stället om trygghet och gemenskap, sa Sighsten Dahl, expert på Universum.

Andra branscher lockar

Eftersom 5 000 sjuksköterskor utbildas varje år, och eftersom det trots det råder brist, ställdes också frågan till studenterna om de kunde tänka sig att arbeta utomlands. Och det kan de, de flesta vill i så fall arbeta i Norge. 53 procent kan dessutom tänka sig en annan bransch än sjukvård.

– För mig som ekonom är det en konstig tanke att vilja arbeta i en annan bransch än den jag har utbildat mig för. Det här är en ovanligt hög siffra, men sjuksköterskeutbildningen ses som en merit i flera branscher och det vanligaste svaret på frågan varför är: ”vården är för stressig”, sa Sighsten Dahl.

Många lämnar vårdavdelningar

Danderyds sjukhus, där man är mån om att behålla sina sjuksköterskor, har gjort en egen undersökning om avgångsorsaker. HR-direktören Lena Henning berättade att den främsta orsaken som uppgavs var privata skäl, men att lön, arbetstider och arbetsbelastning också var viktiga anledningar till att sjuksköterskor slutar. Den största rörligheten finns på sjukhusets vårdavdelningar.

Ett akutsjukhus kan inte förändra det faktum att sjuksköterskor är felavlönade, sa styrelseordföranden Jan Nygren, men de kan utveckla karriärstegar och erbjuda utbildning.

– Vi kan erbjuda betald utbildning på betald arbetstid och det är viktigt att vi närmar oss ett sådant synsätt, sa HR-direktören Lena Henning.

Fakta

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida