Statlig fond föreslås för att säkra 40-talisternas äldreomsorg

Avsättningar till en särskild äldreomsorgsfond för att klara en hygglig äldreomsorg för 40-talisterna på 2020-talet, uppräknade vårdavgifter och ett gemensamt avgiftstak för både läkemedel, besök i vården och sjukresor. Det föreslår regeringens särskilde utredare Bo Könberg som i dag lämnar över sitt betänkande till regeringen.

Dygnsavgiften på sjukhus har legat på 80 kronor per dygn i tio år. Utredaren vill höja den till 100 för att motsvara samma nivå i fasta pengar som då. Det skulle ge landstingen motsvarande ett par ören på landstingsskatten, skriver Bo Könberg på DN debatt.

Det var i somras regeringen gav honom uppdraget att bland annat utreda hur en framtida indexering av taken för vårdavgifterna skulle kunna konstrueras och beskriva avgifternas roll i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida