Statligt bolag ombildas till vårdmyndighet med it-ansvar

Statligt bolag ombildas till vårdmyndighet med it-ansvar
Den nya infrastrukturmyndigheten ska starta sitt arbete den 1 januari 2014.

En av regeringens utredare har fått i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Den nya myndigheten ska ta det samlade ansvaret för att leverera it-stöd till apoteken men på sikt kanske också till vården i övrigt.

Det är det statliga bolaget Apotekens service aktiebolag som nu som myndighet ska ansvara för gemensamma it- och infrastrukturstandarder inom vård- och apoteksområdet. Bolaget bildades 2009 i samband med avregleringen av apoteksmonopolet och har fram till nu ansvarat för att lagra och förmedla de elektroniska recepten i Sverige. Bolaget har även skött den nationella läkemedelsstatistiken.

Bakgrunden till beslutet att ombilda bolaget till en myndighet ligger i utredningar från Statens offentliga utredningar och Riksrevisionen. Båda instanser har i rapporter påpekat bristen av nationell samordningen kring it-satsningar inom vården. En av den nya myndighetens huvuduppgifter kan komma att bli att föra offentliga register, ibland med känsliga personuppgifter.

Till en början ska myndigheten främst arbeta mot apoteken. Men på sikt kan man komma att få mer ansvar inom vårdens it-infrastrukur.

En utredare har nu fått i uppdrag att hantera samtliga övergångsfrågor när det gäller lokaler, ekonomi- och lönesystem, it-system, personal, pensioner, kunder och leverantörer.

Målsättningen är att den nya myndigheten ska starta sitt arbete den 1 januari 2014.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida