Styrelsemedlem i Vårdförbundet nominerad till landstingsråd

Styrelsemedlem i Vårdförbundet nominerad till landstingsråd
Annika Wåhlin är ledamot i Vårdförbundets styrelse och anser inte att hennes politiska engagemang innebär en intressekonflikt. Men den 1 mars avgår hon som avdelningsordförande i Blekinge.

Hallå där Annika Wåhlin, avdelningsordförande i Blekinge och ledamot i Vårdförbundets nationella styrelse. Du har nominerats till socialdemokratiskt landstingsråd i Blekinge. Nu föll valet på en annan kandidat, men kan partiuppdrag kombineras med ett förtroendeuppdrag i det partipolitiskt obundna Vårdförbundet?

15 februari 2012

Betyder nomineringen att du lämnar dina förtroendeuppdrag i Vårdförbundet?

– Mitt lokala uppdrag lämnar jag vid årsmötet den 1 mars, vilket jag bestämde mig för redan i höstas. Jag har varit ordförande i åtta år och är redo för nya utmaningar nu. Jag tror också att det är bra om nya krafter får möjlighet att utveckla det fackliga arbetet. Däremot lämnar jag inte förbundsstyrelsen.

Innebär nomineringen som landstingsråd en intressekonflikt?

– Egentligen borde det inte vara en intressekonflikt, men jag har valt att inte vara poltitiskt aktiv under min tid som avdelningsordförande i Vårdförbundet. Alla har vi ju en politisk hemvist – hoppas jag – och att vara ett politiskt obundet fackförbund handlar om att inte ha några ekonomiska bindningar till något parti. Däremot är ju de frågor vi arbetar med ofta politiska.

Nu blev du inte vald – men kan ditt politiska engagemang krocka med det fackliga arbetet?

– Det är viktigt att vara ödmjuk och se till att man inte hamnar på dubbla stolar. Men eftersom jag inte har blivit vald kan jag inte ge något konkret exempel på vad det skulle kunna vara. Jag ser inte att mitt förtroendeuppdrag står i konflikt med min politiska hemvist eftersom Vårdförbundet har en sådan bredd i de vårdpolitiska frågorna.

Vad vill du tillföra Blekingelandstingets sjukvårdspolitik?

– Jag har funnits med i vårdpolitiken länge och ser vilka utmaningar vården står inför. Bland annat borde något göras åt det hierarkiska systemet i sjukvården som har sett likadant ut i decennier, trots att organisationen har andra behov i dag. Dessutom innebär gamlas ökade vårdbehov att personal måste tillföras äldrevården.

Annika Wåhlin var en av tre kvinnor som nominerats till posten som landstingsråd i Blekinge, men när valberedningen nyligen presenterade sitt förslag blev det en man – utan vårdbakgrund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida