Val 2014. Socialdemokraterna upprepade gamla vårdlöften

Cancerbehandling inom fyra veckor, fler utbildningsplatser och traineetjänster i vården. I dag presenterades Socialdemokraternas valmanifest.

2 september 2014

I måndags kom den styrande Alliansens valmanifest som bjöd på få nyheter inom vård och omsorg. I stället var det skolan som stod i centrum. Samma sak gäller när det största oppositionspartiet Socialdemokraterna i dag kontrade med sitt program. När det presenterades var det skola, skola och skola – och så upprepningar av gamla vårdlöften:

  • Cancerbehandling. En garanti införs som innebär att patienten ska få behandling senast fyra veckor efter diagnos. Men det gäller bara i de landsting och regioner där partiet får makten.
  • Nya utbildningsplatser. 700 nya platser på sjuksköterskeprogrammets grundutbildning, 600 på specialistutbildningen och 250 platser på barnmorskeprogrammet under perioden 2015–2018. De privata aktörerna i sjukvården får ett ökat ansvar för att ta emot studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • Studielön. Sjuksköterskor erbjuds studielön när de specialistutbildar sig. Men även här är det ingen nationell satsning som exempelvis Vårdförbundet vill ha, utan gäller bara i de landsändar där Socialdemokraterna får styra.
  • Stoppad vinstjakt. Nationella kvalitetslagar införs för att stoppa vinstjakten i vården. Det ska till exempel inte gå att minska personalen för att göra vinst. Offentlighetsprincipen ska råda och personalen ska ha rätt att fritt prata med journalister utan risk för konsekvenser, så kallad meddelarfrihet.
  • Inga gräddfiler. En ny lag ska stoppar möjligheten att köpa sig förtur på offentligt finansierade sjukhus som har funnits sedan 2007. Det ska inte heller gå att sälja, privatisera eller stycka upp universitets- eller regionsjukhus.
  • Traineetjänster. Arbetslösa ungdomar ska få chansen att jobba inom sjukvården och påbörja utbildning till exempelvis undersköterska och medicinsk sekreterare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida