Vårdförbundet starkt kritiskt till löneöversynen i Region Skåne

Vårdförbundet starkt kritiskt till löneöversynen i Region Skåne
Mats RUnsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning är upprörd över löneöverysnen inom regionen. Foto: Anders Olsson

Vårdförbundet reserverar sig mot årets löneöversyn i Region Skåne som slutade på 1,7 procent för medlemmarna. Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne är upprörd och ser resultatet som ett bevis på att Region Skåne inte är moget för sifferlösa avtal där löneprocessen sker lokalt.

– Vi har mött en arbetsgivare som inte har haft någon vilja till överläggningar. Löneöverläggningarna var en monolog, inte den dialog som ett sifferlöst avtal kräver. Trots fagra löften lägger Region Skåne sig mer än en procentenhet under det så kallade riktmärket. Vi betackar oss för en sådan användning av sifferlösa avtal , säger Mats Runsten upprört.

Han tycker att resultatet är en anmärkningsvärd svängning från utfästelserna efter konflikten 2008 om att Vårdförbundets grupper ska närma sig läkargruppen lönemässigt. Och han anser att det visar att kvinnodominerade grupper med högskoleexamen inte är lika mycket värda i vården som manliga.

– Trots läpparna bekännelse att vi ska närma oss väljer man nu att låta oss stå tillbaka samtidigt som löneskillnaderna ökar till de manliga grupperna. Troligen också till Kommunals grupper. Det kan inte tolkas som annat än att man värderar våra grupper lägre och låter dem betala andras löneökningar eller betala Region Skånes dåliga ekonomi, säger Mats Runsten.

Arbetsgivaren har listat specialist- och funktionsutbildade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker som de av Vårdförbundets medlemmar som behöver löneprioriteras i år.

– Att de specialist- och funktionsutbildade bör premieras har vi varit överens om, de andra grupperna har arbetsgivaren själv definierat, hur vet jag inte. Och med det låga löneutfallet blir prioriteringen mest en chimär, anser Mats Runsten.

I överläggningsprotokollet med reservationen efterlyser Vårdförbundet en trovärdig analys av lönestrukturen för Vårdförbundets yrkesgrupper ur ett jämställdhetsperspektiv och hur resultatet av löneöversynen kan komma att påverka rekryteringen både på kort och lång sikt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida