Vårdförbundet. ”Stärkt patientmakt ökar kraven på samarbete”

Vårdförbundet. ”Stärkt patientmakt ökar kraven på samarbete”
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg, har varit Vårdförbundets representant i patientmaktsutredningens expertgrupp.

Vårdförbundet välkomnar förslagen i patientmaktsutredningens slutbetänkande.

Som Vårdfokus berättade i förmiddags överlämnade utredare Johan Assarsson patientmaktsutredningens slutbetänkande till socialministern i dag. Utredningen har arbetat i två år för att ta fram förslag som stärker patientens delaktighet, inflytande och integritet.

Lisbeth Löpare Johansson har varit Vårdförbundets representant i patientmaktsutredningens expertgrupp.

– Vi välkomnar förslaget starkt. För oss är det viktigt att se och stärka den vården är till för, patienten. Det är mycket som behöver förändras för att patientens roll ska stärkas och där är lagstiftningen en tydlig grund, säger hon.

Utredningen föreslår bland annat en ny lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet. Den belyser också till exempel frågan om att tillgång till vården är ojämlik.

– Det tycker vi är bra. Precis som utredningen tycker vi också att det är viktigt att fortsätta följa upp vården både med fortsatt utveckling av öppna jämförelser och med patientens upplevelser. Och att det sedan ligger till grund för utveckling av vården, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg på Vårdförbundet.

Hon betonar också att en stark patientmakt ställer ökade krav på samarbete professionerna emellan, något Vårdförbundet gärna bidrar till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida