Vårdförbundet tar ställning mot SD

Vårdförbundet tar ställning mot SD
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Vårdförbundet

Vårdförbundet nobbar Sverigedemokraterna i årets valrörelse. "SD:s politik är inte förenlig med vår värdegrund. Därför väljer vi att inte träffa dem", säger Sineva Ribeiro.

I årets valrörelse och under Almedalsveckan gör Vårdförbundet en tydlig markering mot Sverigedemokraterna (SD).

Vårdförbundet kommer inte att delta i arrangemang med partiet. SD bjuds heller inte in till förbundets möten med riksdagspartierna om vårdpolitik. 

– Vi är en idéburen organisation och vi behöver inte prata med alla. SD:s politik bygger på en helt annan mänsklig värdegrund än vår. Dessutom är deras värderingar oförenliga med vår yrkesetik, säger  Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Motsatta åsikter i flera frågor

Som exempel på frågor där SD går rakt mot Vårdförbundets linje nämner hon:

  • Vård av papperslösa, där SD vill tvinga läkare och sjuksköterskor att polisanmäla papperslösa människor som söker vård. SD anser också att det ska vara olagligt att hjälpa människor som vistas i Sverige utan tillstånd.
  • Samvetsklausul, där SD som enda parti vill lagstifta om rätt för vårdpersonal att vägra medverka i vissa typer av vård.
  • Aborter, där SD vill sänka den fria aborträtten från vecka 18 till vecka 12.

Går emot yrkesetiken

Sineva Ribeiro anser även att SD:s politik inte går ihop med grundtanken om alla människors lika värde. I Vårdförbundets stadgar poängteras till exempel respekten för olika etniskt ursprung, språk och religion. Hon tycker också att partiets syn i jämställdhetsfrågor är ett bakslag för kvinnor.

– Många av våra medlemmar är kvinnor med alldeles för låga löner och som jobbar under omöjliga villkor. I den debatten är SD mot det som vi vill driva. Jämställdheten i Sverige kommer backa om de blir tredje största parti, säger hon.

Inget förbud

Markeringen mot SD kommer efter att Vårdförbundets förbundsstyrelse blivit ombedd att ta fram ett ställningstagande. Men det innebär inget förbud mot att befatta sig med partiet.

– Jag vet att många av våra lokalavdelningar famlar i den här frågan, ”SD är en demokratiskt vald organisation, måste vi inte träffa dem?”. Nej, det måste vi inte. Men vi förbjuder ingen heller, säger Sineva Ribeiro.

Vad betyder Vårdförbundets ställningstagande i praktiken?

– Att det blir lättare att ta ställning. Vi kan aldrig bestämma vilka partier våra medlemmar röstar på men vi står för den här värdegrunden, vi bygger vår politik utifrån den och det behöver vi våga stå för, säger Sineva Ribeiro, som under sina snart tre år som ordförande inte har träffat SD.

Svårt förena medlemskap

I förra valet fanns det medlemmar i Vårdförbundet som kandiderade för SD och röster som ansåg att de borde uteslutas ur fackförbundet.

Kan man vara medlem i Vårdförbundet och ställa upp för SD?

– Vi har inte tagit ställning till det. Jag tycker att det vore svårt att förena med vår yrkesetiska kod och om det dyker upp ett sådant fall får vi titta på det, säger Sineva Ribeiro.

Om man är kritisk mot SD, varför ska man tiga istället för att samtala med dem om det?

– Det är väl klart, att kommer det en Sverigedemokrat fram till mig och ställer en fråga under exempelvis Almedalen så svarar jag. I flera kommuner där de har platser träffar vi dem också. Det innebär dock inte att vi bjuder in dem till våra möten. De äger vi, säger Sineva Ribeiro.

Delar andra fackförbund det ställningstagande som Vårdförbundet nu gör?

– Inom TCO–styrelsen ser vi lika på frågan. Där har vi sagt att vi behöver gå ut till våra medlemsgrupper och verkligen prata om hur viktigt valet är, säger Sineva Ribeiro.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida