Vårdläget i Stockholm – ansträngt men stabilt

Vårdläget i Stockholm – ansträngt men stabilt
Trycket på sjukvården i Stockholm är fortsatt högt, även om en viss avmattning kan skönjas. Arkivbild: Colourbox

Sjukvårdsledningen inom Stockholms läns landsting konstaterar att läget är fortsatt ansträngt. Men i takt med att semesterperioden lider mot sitt slut finns också tecken på stabilisering.

Den sammantagna bilden är att läget fortfarande är tufft.  Inflödet till akutmottagningarna var högt framför allt måndag och tisdag den gångna veckan.

Det konstaterar länets chefsläkare i dag efter att ha samlats för att diskutera det aktuella vårdläget.

– Sommaren fortsätter att vara en utmaning, med höga krav på samverkan och samarbete inom vården. Vi är sedan ett par veckor nere på den lägsta vårdplatsnivån inom akutsjukvården, och veckorna framåt kommer vi successivt att återgå till ordinarie vårdplatsläge. Glädjande är de rapporter vi fått i sommar om god samverkan mellan våra verksamheter i landstinget och kommunens verksamheter, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Det finns dock tecken på att semesterperioden börjar gå mot sitt slut. Bland annat har söktrycket till Norrtälje sjukhus minskat i takt med att stockholmarna nu återvänder till stan. Denna vecka har det också varit något färre förlossningar på länets förlossningskliniker.

Trots att sommaren varit tuff för förlossningsvården har 95 procent av kvinnorna fått föda på den klinik som var deras förstahandsval, skriver Stockholms läns landsting på sin hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida