– Vi tycker att det är för låg nivå. Det finns inget vetenskapligt stöd för att en så kort utbildning är tillräcklig. Det säger Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Enligt Mårten Gerle så har Socialdepartementet i den så kallade rehabiliteringsgarantin kommit överens med kommuner och landsting om att det räcker med en snabbutbildning på 7,5 högskolepoäng för att sjuksköterskor, läkare och psykologer ska få arbeta som KBT-terapeuter. Detta för att efterfrågan är så stor och man snabbt vill få igång så många terapeuter som möjligt.

– Det är mycket olyckligt och de flesta landsting har gått ifrån det. Vi på Socialstyrelsen är tydliga i våra rekommendationer när det gäller utbildningsnivån. I våra riktlinjer skriver vi att man ska ha minst grundläggande psykoterapiutbildning, säger Mårten Gerle.

Socialstyrelsen håller på med en utvärdering av rehabiliteringsgarantin och kommer att utforma ett förtydligande i frågan om kompetens när det gäller KBT-behandling.