Strax före jul fick rektorn på Örbyskolan i Stockholm besked om att en lärare insjuknat i tuberkulos. Snabbt drogs en beredskapsplan igång och 337 barn på låg- och mellanstadiet testades på två dagar av smittskydd Stockholm. En handfull barn visade reaktioner och fick gå vidare till blodprov, men i samtliga fall visade det sig vara falskt alarm.

Redan i januari kom de första provsvaren men det var först i mitten av mars som det sista blev klart och som gör att alla på skolan kan andas ut: Ingen var smittad.

Den drabbade läraren får fortfarande behandling men är tillbaka på jobbet på deltid.

Tbc ökar i Sverige

Tbc är fortfarande en ovanlig sjukdom i Sverige, men antalet fall ökar.

Tbc–testningen på Örbyskolan var en av de största kollektiva masstestningarna som gjorts i Stockholm. Men på senare år har det genomförts flera andra, stora testningar på skolor, förskolor och andra platser där många infektionskänsliga personer samlas på ett och samma ställe, bland annat ett uppmärksammat tbc-utbrott på ett dagis i Bromma 2005.

1000 testades i Lund

I december 2007 visade det sig att en städerska som jobbade på patienthotellet vid Skånes universitetssjukhus i Lund var smittad av tbc. Då kallades sammanlagt 1000 mammor och barn som bott på patienthotellet in för test. Även den gången klarade sig alla.