– Medarbetarna orkar inte längre, säger Gunilla George, vice ordförande i Stockholm.

Tidigare har Vårdförbundet i Stockholm gjort enskilda anmälningar och Arbetsmiljöverket har även varit ute på de stora sjukhusen och påtalat bristerna. Men eftersom det inte har hjälpt gör Vårdförbundet i Stockholm nu en samlad arbetsmiljöanmälan eftersom vårdkrisen rör hela landstinget.

Gunilla GeorgeGunilla George

– Det händer ingenting. Arbetsgivaren hänvisar hela tiden till det som ska ske i framtiden men läget är akut nu, säger Gunilla George, vice avdelningsordförande för Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Enligt henne är det en ohållbar arbetsmiljö på snart sagt alla sjukhus och brist på personal. Ovanpå det har det varit flera allvarliga händelser som till exempel när Karolinska universitetssjukhuset utlyste stabsläge under influensan i vintras och nyligen fanns det inte en enda vårdplats att uppbringa på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som ingår i Karolinska.

– Konsekvensen blir att medarbetarna inte vill vara kvar i vården, signalerna är tydliga. Och då har sommaren inte ens börjat ännu, med allt vad den innebär, säger Gunilla George.

Grundproblemet som hon ser det är de ständiga effektiviseringarna som skapat superslimmade organisationer utan någon luft i systemet.

Vårdfokus har sökt landstingsdirektör Toivo Heinsoo.