Det är många diabetiker som själva mäter sitt blodglukosvärde. För dem är det viktigt att mätare för självtestning ger så exakt information som möjligt.

SIS, Swedish standards institute, kommer nu ut med en reviderad standard där kraven på mätarnas noggrannhet har skärpts.

– Med en mätare som uppfyller de nya kraven och används på rätt sätt kan personer med diabetes få en säkrare justering av insulintillförseln och därmed en jämnare blodsockernivå, säger Lena Morgan, projektledare för SIS kommitté Laboratoriemedicin.

Gunnar Nordin, vd på Equalis, anser att de skärpta kraven i standarden är bra:

– Det nya kravet innebär att de sämsta produkterna försvinner från marknaden. Utmaningen blir framöver att sträva efter att minska felmarginalen ytterligare, säger han.

Standarden heter "In vitro-diagnostiska mätsystem - Krav på blodglukosmätare avsedda för självtestning vid övervakning av diabetes mellitus" (SS-EN ISO 15197:2013).