Jämfört med i dag föreslås grundutbildningarna för sjuksköterskeutbildningarna öka med 1 625 helårsstudenter fram till 2018.

Specialistutbildningarna utökas med 600 studenter.

Barnmorskestudenterna blir 375 fler.

Men en brasklapp skickas med i budgetförslaget; om hälso- och sjukvårdsutbildningarna ska kunna byggas ut krävs att landsting och kommuner bidrar med platser för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Ett nära samarbete mellan lärosäten och vårdgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn är avgörande för att utbyggnaden ska kunna genomföras, påpekar regeringen.

Nya pengar

När alliansen satsade på utbildningar för Vårdförbundets medlemsgrupper skedde det delvis genom omfördelningar inom universiteteten och högskolorna, vilket på en del håll i stället ledde till indragna platser. Men enligt Mikaela Staa, biträdande enhetschef på regeringens universitets- och högskoleenhet, ska de nya utbildningssatsningarna bekostas med nya fräscha pengar. Exakt hur mycket vet hon inte, men det rör sig om strax under 100 000 kronor per helårsstudent.

Kända satsningar

När det gäller nya pengar till hälso- och sjukvården är annars det mesta känt sedan tidigare. Exempelvis att regeringen vill skjuta till två miljarder per år för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och fyra hundra miljoner kronor per år till förlossningsvården.

En miljard kronor ska under 2015 satsas på ökad kvalitet i hälso- och sjukvården. I miljarden ingår en satsning på mer patienttid och mindre till administration. 

500 miljoner kronor per år föreslås för att öka tillgängligheten i cancervården.

Barn under 18 år ska få fria läkemedel.

Regeringen vill också tillsätta en kommission som ska utreda hur det ska bli lättare att få hjälp vid psykisk sjukdom.