En ny europeisk studie, där hälsan hos barn från åtta olika länder har kartlagts, visar att det går att se vilka barn som riskerar att bli överviktiga eller feta genom att mäta BMI-utvecklingen vid ett och fem års ålder.

– Kunskapen är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed finns ett objektivt verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

Hon är ingår i det europeiska forskarlag som nyligen publicerade studien där de har använt uppgifter om längd och vikt från drygt 4 700 barn, från födsel och upp till åtta år. 1 800 svenska barn har ingått i studien och minst fyra mätningar har gjorts på varje barn. Totalt har nästan 38 000 mätningar genomförts.

I studien ingår barn med undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

Saknar topp och dipp

Barn har vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling vid nio månaders ålder och en nedgång vid sex års ålder. Enligt studien har barn som varken har en sådan uppgång eller nedgång större risk att utveckla ett BMI som ligger över genomsnittet. Forskarna drar slutsatsen att framtida vikt kan förutsägas genom mätningar vid ett respektive fem års ålder.

– Barn med fetma får olika problem med hälsan redan i barndomen. Högt blodtryck och diabetes kan till exempel debutera redan i tonåren eller hos unga vuxna i stället för i medelåldern eller senare. Det är viktigt att förhindra sådana hälsoproblem, säger Susann Regber.