Vårdfokus har tidigare berättat att två sjuksköterskor vid Västmanlands sjukhus motsatt sig schemalagt arbete på natten eftersom de anser att det inte finns inskrivet i deras anställningsavtal.

Vårdförbundet valde att ta strid för de två medlemmarna och lade ett så kallat tolkningsföreträde om arbetsskyldigheten. Frågan skulle ha prövats i Arbetsdomstolen nu under veckan, men i stället har parterna enats om en förlikning.

– Medlemmarna erbjöds ett skadestånd som de var nöjda med. Då fanns det ingen anledning för oss att driva målet vidare, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist vid Vårdförbundet.

Inget prejudikat

Hon vill inte gå in på hur mycket sjuksköterskorna får i skadestånd. Men att alla är nöjda råder det ingen tvekan om.

– Det här är två medlemmar som tycker att Vårdförbundet har gjort något bra för dem. Det är en förlikning i de två enskilda fallen och har ingen prejudicerande verkan för framtiden, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

Den ena av sjuksköterskorna har sagt upp sig från Västmanlands sjukhus. Den andra kommer att vara mammaledig under ett år från och med mars, därefter väntar en fortsatt vidareutbildning. Om hon sedan blir kvar på arbetsplatsen kommer hon enligt förlikningsavtalet att arbeta några nätter i månaden om arbetsgivaren önskar detta.