Gävle kommun har just tecknat ett avtal värt två miljoner för att rädda sommarens vård. Kommunen valde det kritiserade bolaget Orange, vars affärsidé är att hyra in sjuksköterskor från Östeuropa. Orange har fått stark kritik för att inte teckna kollektivavtal i flera landsting och kommuner i Sverige, samt att sjuksköterskornas språk är otillräckligt.

– Kommunen missade att förhandla med oss om upphandlingen. De kan inte skylla på tidsbristen. Nu har vi kallat till tvisteförhandling. Vi är kritiska till att de väljer ett bemanningsföretag utan kollektivavtal. Vi har fått information från andra delar av landet om att Orange sjuksköterskor inte får samma löner och rättigheter som de svenska sjuksköterskorna, vilket de självklart ska ha, säger Anna Bergström, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg.

Varnar för hyrföretaget

Hon poängterar att Vårdförbundet inte har något emot att arbetsgivaren anlitar bemanningsföretag eller utländsk arbetskraft generellt sett.

– Nej, det är just det här bemanningsföretaget vi vänder oss emot, säger Anna Bergström.

Gävle kommun informerade i ett samverkansmöte om att de planerade att anlita Orange. Vårdförbundet varnade då för hyrföretaget och försåg arbetsgivaren med dokumentation om problemen i andra landsting och kommuner.

– Då plötsligt kom det fram att de redan tecknat avtalet med Orange, som vi nu ingår tvisteförhandling om. Vi vet att företaget inte har kollektivavtal för sjuksköterskorna som arbetar i Sverige. De har kollektivavtal för sina tjänstemän med Almega. Men sjuksköterskorna är anställda i Lettland och får lönen där. De saknar kollektivavtal.

Språk- och kompetensbrist

Orange anlitas av många landsting och kommuner. Flera har rapporterat om att språksvårigheterna varit stora. På vissa ställen har avtalen brutits då språk- och kompetensbrist hotat patientsäkerheten.

– Som sjuksköterska måste man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och annan vårdpersonal så att alla förstår och det inte uppstår missförstånd. Annars blir verksamheten inte patientsäker. Det gäller också läkemedel och journalföring, säger Anna Bergström.

Snabb upphandling

Gävle kommun hamnade i krisläge inför sommaren och fick skriva avtalet snabbt.

– Det fanns inte tid till en vanligt upphandling. En sådan tar 40 dagar att göra, vi behövde få det här klart nu. Vi har gjort en direktupphandling med så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering, säger Anita Bjurström, HR-chef på Omvårdnad Gävle till Gävle Dagblad.

Annars finns det tydliga regler i Lagen om offentlig upphandling om hur den ska gå till.

– Vi åberopar synnerlig brådska, för att det är en angelägen yrkesgrupp och för att inte bedriva samhällsfarlig verksamhet, säger Anita Bjurström.

Det är första gången hittills som kommunen tvingats anlita bemanningföretag. Kommunens avtal innebär en kostnad på över två miljoner kronor för åtta heltidstjänster under juni-juli. För det betalar kommunen 485 kronor i timmen plus ersättning för OB.

Orange hyr ut sjuksköterskor från bland annat Litauen, Lettland, Ungern och Slovakien. Men Orange var inte kommunens förstahandsval.

– Vi vände oss först till de vi har ramavtal med, men ingen av dem hade några sjuksköterskor att leverera under sommaren.

"Handlar om ledarskap"

Vårdförbundet tycker inte att det svaret håller som anledning till upphandlingen.

– De frågade de andra för sent. Det är en fråga om ledarskap och planering. Sommaren börjar planeras tidigt, och bemanningssjuksköterskorna blir uppbokade, säger Anna Bergström.

Hon vänder sig också emot den kortsiktiga lösningen på problemet. Den hastigt genomförda upphandlingen blir dyr för kommunen.

– Vi vill se långsiktiga lösningar i bemanningsfrågan. Grannkommunen Sandviken visar att det går att få till andra lösningar, även om alla kommuner inte har samma förutsättningar. Där höjde de lönen för timvikarier och pensionärer, och kunde då lösa sommarbemanningen med dem.

Bröt avtal

Det är inte första gången en kommun i Gävleborg anlitar Orange. Ljusdal blev tvungna att bryta avtalen då sjuksköterskorna brast både i kompetens och språkkunskap. Även landstinget i Gävleborg hade tidigare ett avtal med Orange, som de inte utnyttjat.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om problem med Orange bemanningsverksamhet på ett flertal ställen i Sverige. De östeuropeiska sjuksköterskorna har inte fått tillräcklig språkundervisning inför jobbstarten och på flera ställen har den ordinarie personalen fått dra ett tungt lass, genom att tolka, granska och även arbeta dubbelt med den inhyrda personalen.

Orange är ett internationellt bemanningsföretag med affärsidén att hyra ut östeuropeisk vårdpersonal. De anger på sin hemsida att de hyr ut vårdpersonal på 150 ställen sammanlagt i Sverige och Norge.