Betydelsen av att det nyfödda barnet ligger hud mot hud med mamman är väl känd. Nu tar bb i Umeå kunskapen vidare och inför bärsjal. Sedan en månad tillbaka är förstahandsvalet inte längre en egen liten rullbar plastsäng. I stället erbjuder barnmorskorna en sjal som viras och knyts runt förälder och barn.

– Vi fick inspirationen från vår amningsansvariga barnmorska som var på en konferens och fick lära sig om fördelarna med bärsjal. Det gynnar till exempel amningen att mamma och barn andas in varandras luft och växlar bakterieflora, säger Annika Thor, barnmorska på bb i Umeå.

Signaler svåra att uppfatta

Det finns flera fördelar. När nyfödda barn har filmats i sina plastsängar har man funnit att det inte är alla som skriker när de är hungriga. En del ger mer subtila signaler som inte alltid uppfattas på avstånd, och därmed ammas de mer sällan.

Som komplement till bärsjalen erbjuds också en så kallad babynest; en liten flyttbar madrass med mjuka kanter som föräldrarna kan ha bredvid sig i sängen när de själva sover.

– Tack vare den uppfyller vi Socialstyrelsens rekommendation om att barnet ska ha en egen sovplats, samtidigt som mamman eller partnern kan ha barnet helt nära sig och därmed uppfatta barnets rörelser på ett bättre sätt än om det ligger i en egen säng.

En del skeptiska

Bärsjalen är ny – för såväl barnmorskor som nyblivna mammor. En del mammor är skeptiska och tycker att det är krångligt att knyta den. Barnmorskorna hjälper till och informerar efter bästa förmåga. Än så länge innebär det lite merjobb, men fördelarna är betydligt viktigare, anser de.

Närheten gör att mamman, eller partnern, bättre känner hur barnet mår. När det är hungrigt och att temperaturen är som den ska. Barnet sover också lugnare. Dessutom främjar bärsjalen jämställdheten.

– Partnern kan fylla samma roll som mamman. Vi har gott om stolta fäder som går omkring med sitt barn i bärsjal här i korridorerna, säger Annika Thor.