Strålbehandling skapar ångest – men hur stark den är beror på olika saker: på vilken information patienten fått innan behandlingen, på vårdpersonalens bemötande och på den medicinska tekniken.

– Strålbehandling pågår ofta fem dagar i veckan under flera veckor och under den behandlingstiden måste patienten ligga fastspänd, utan möjlighet att röra sig. Trots det ångestfyllda med att ligga helt stilla visar min forskning att oro och känslor av klaustrofobi dämpas om patienterna involveras mer i vad som väntar dem, säger doktoranden Tara Mullaney.

Patienter utelämnas

Hon frågar sig varför teknik som skapar oro överhuvudtaget utvecklas. Trots att patienterna är användare utelämnas de i utvecklingsprocessen av medicintekniska apparater.

Bland de designförslag som tagits fram för att minska patienternas oro under behandlingen finns videofilmer som visas i behandlingsrummets tak. Patienterna får välja en film, eller musik, eller ljud från naturen att lyssna till. Designen är än så länge på försök för att kunna studera vad som förbättrar patientens upplevelse.

Tillsammans med en grupp studenter har Tara Mullaney också utvecklat olika metoder för att förbereda och minska oron hos små barn som ska gå igenom strålbehandling.

– Vi har bland annat skapat en animerad berättelse som föräldrar och barn kan titta på tillsammans. Den handlar om elefanten Hugo som har fått en tumör och behöver strålbehandling. Det är en historia som visar både föräldrar och barn vad som väntar, säger hon.

Får leka med miniatyrer

Forskarna har också tagit fram olika övningar. En där föräldrar och barn ligger stilla tillsammans under så lång tid som en behandling pågår, och en annan där de kan lyssna på ljudet av hur en strålbehandlingsmaskin låter. I en övning används lekterapi där barnen får leka med miniatyrer av maskiner.

– Designers kan ge personalen nya och annorlunda verktyg. Vi ser saker och ting på ett annat sätt än vad forskare inom medicin och omvårdnad gör. Därför är designers bra på att skapa förändring inom sjukvården, säger Tara Mullaney.

Under sin forskning har hon samarbetat med strålbehandlingsmottagningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Disputationen äger rum vid Umeå universitet den 15 mars.