För barn och unga som besväras av känslig tarm, IBS, finns i dag få behandlingsalternativ. Hos vuxna har tidigare studier visat att genom att stegvis närma sig symtomen i stället för att undvika dem, kan besvären lätta. Exponeringen sker genom kognitiv beteende terapi, kbt.

Nu har forskare vid Karolinska institutet låtit ungdomar mellan 13-17 år pröva samma metod. 101 tonåringar lottades att antingen delta i kbt under tio veckor eller sättas upp på en väntelista. Kbt-gruppen fick olika övningar där de utmanades att inte undvika symtom utan sakta men säkert provocera fram dem i stället. Bland annat kan det handla om att prova maträtter som de undvikit.

Långvarig effekt

Resultet jämfördes mellan de olika grupperna. De ungdomar som fick kbt upplevde: 

  • Minskade magsymtom och minskad smärta
  • Mindre frånvaro från skolan
  • Mindre medicinanvändning
  • Minskad oro över magsymtomen
  • Minskat undvikande av situationer som kan ge magsymtom
  • Ökad livskvalitet

De positiva effekterna höll i sig även sex månader efter behandlingen. 

Forskningen ingår i projektet "Ont i magen” som drivs av Karolinska institutet, Sachsska barn-och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Stockhholms läns landsting. Där pågår även en behandlingsstudie för de yngre barnen (8-12 år) som har IBS och annan funktionell buksmärta.

Artikeln ” Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial”, har publicerats i American Journal of Gastroenterology.