Bemanningsföretagen i Almega bestämde i början av sommaren att ta bort sin kvalitetsstämpel, auktorisationen, från Orange. Efter Vårdfokus granskning under våren, där bland annat Vårdförbundet kom med hård kritik, gjorde Bemanningsföretagen en egen granskning.

Kritiken gällde framförallt att Oranges sjuksköterskor var anställda i ett litauiskt bolag som saknade kollektivavtal.

Bemanningsföretagens egen granskning av Orange visade att bolaget inte levde upp till kraven för fortsatt auktorisation. Så Bemanningsföretagen beslöt att dra in auktorisationen förutsatt att Orange inte gjorde en omorganisation där sjuksköterskorna anställdes i det svenska bolaget.

Kollektivavtal är grunden

– Vi har bara gett det svenska företaget vår auktorisation. Orange nuvarande konstruktion fungerar inte för fortsatt auktorisation. Kollektivavtalen är grundbulten i vår auktorisation, sa Bemanningsföretagens dåvarande vd Henrik Bäckström efter beslutet.

Bemanningsföretagen i Almega gav Orange sommaren på sig att hitta en lösning. Nu har Orange just presenterat den:

– Vi har fått information om att de tänker anställa sina sjuksköterskor, som är verksamma i Sverige, i det svenska bolaget. Det är det befintliga bolaget som är auktoriserat av oss, säger Ann-Kari Edenius, ny vd på Bemanningsföretagen.

Nöjd med förslaget

Hon är nöjd med Orange förslag på omorganisation.

– Just nu ser det okomplicerat ut. Auktorisationen kräver att företaget har ordnad ekonomi och följer regelverket i Sverige. Nu kommer sjuksköterskorna arbeta med kollektivavtal och därmed samma trygghetssystem som de flesta andra sjuksköterskor i Sverige. Det var vad vi ville uppnå.

Formellt ska nu auktorisationsnämnden och Bemanningsföretagens styrelse ta ställning till lösningen.

Tidigare fungerade det svenska Orange Personal som en säljorganisation med enbart administrativ personal. Genom sin auktorisation av Bemanningsföretagen var Orange Personal automatiskt anslutna till kollektivavtal med Vårdförbundet. Det fanns dock inga sjuksköterskor som kunde använda sig av avtalet i bolaget. Nu kommer det ha sjuksköterskor anställda som faktiskt kan ha nytta av och utnyttja kollektivavtalet med rätt till tjänstepension och försäkringar.

Vill inte svara än

Stämmer det att ni nu anställer era sjuksköterskor i svenska Orange Personal?

– Det är en process som pågår. Jag vill inte kommentera den innan vi får svar från Almega i slutet av september, säger Lars Hezsö, vd för svenska Orange Personal.