– Förhoppningen är att förändringen både kommer att sänka dödligheten och minska risken för komplikationer, säger Daniel Löfving, tillförordnad medicinskt ledningsansvarig läkare inom ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala i ett pressmeddelande.

Sedan slutet av mars är det möjligt att ge patienterna röda blodkroppar och frystorkad plasma redan under ambulanstransporten till sjukhuset.

Liksom i Göteborg finns det numera tillgång till olika blodprodukter i Uppsalalänets intensivvårdshelikopter. Men även i de vanliga ambulanser ute på vägarna har rutinerna ändrats så att patienterna kan få blod direkt på olycksplatsen eller under färden in till sjukhuset.

När Sjukvårdens larmcentral larmar ut en ambulans från exempelvis Tierp kan en annan bil från Uppsala åka iväg med blod. Den bil som fraktar blodet möter upp och överlämnar blodet till den ambulans som är på väg med blåljus till Akademiska sjukhuset.

Än så länge hämtas blodet på blodcentralen. På sikt är det tänkt att ambulansstationen ska förses med ett kylskåp innehållande de olika blodprodukterna.