Personalen på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Solna har på senare tid fått ta emot flera skottskadade personer. I samband med detta har det utbrutit en hel del tumult när gängkamratar och närstående dykt upp på mottagningen. Såväl andra patienter som personalen har känt sig hotade. Nu skärps därför säkerheten på akuten, enligt Dagens Nyheter.

Det innebär bland annat att all personal i fortsättningen måste bära så kallade bråklarm. Det är en dosa som utlöser en ljudlig signal, för att snabbt kunna kalla på hjälp från vakter och kolleger. Tidigare har det varit frivilligt att bära dessa larm.

Självklarhet i Malmö

På Skånes universitetssjukhus i Malmö, som hittills i år vårdat fler än 20 skottskadade, är bråklarm på akuten ingenting nytt. Enligt sjuksköterskan Linda Lundgren, förtroendevald för Vårdförbundet på akuten i Malmö, är det lika naturligt att hänga på sig bråklarmet när man går på ett arbetspass som att ta på sig sjukhuskläderna.

– Jag vet inte om det är tvingande, men alla har det. Så har det varit sen åtminstone fem år tillbaka, säger hon till Vårdfokus.

Även i Göteborg

Även på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning i Göteborg bär personalen bråklarm.

– Vi kan inte tvinga någon att bära dem. Men rekommendationen är att man sätter på sig ett larm varje gång man går på sitt arbetspass. Så de allra flesta bär det. Det är för den personliga säkerheten, som alla tycker är viktig. Vi fick kämpa ganska länge innan vi fick bråklarmen, säger vårdenhetschefen Sari Siirilä på akuten i Göteborg.