De drabbade registren är Senior Alert, Swedvasc, Swedevox, Svedem och Gallriks.

"Vi kan inte nog uttrycka vår förtvivlan över det inträffade och kommer att göra allt vi kan för att försöka minimera skadan", skriver Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, på sin webbplats.

UCR är landets största registercentrum och ansvarar för 24 av landets nationella kvalitetsregister. Regelbundet görs backup på de stora servrar som hanterar informationen i fall någon av dem skulle gå sönder.

Av någon anledning blev det fel på backupsystemet i somras vilket ledde till att all den data som matades in mellan klockan 12.00 den 21 juni och 10.00 den 3 juli inte går att återställa.

Om uppgifterna ska bli tillgängliga igen måste personalen ute på landets kliniker mata in uppgifterna på nytt.