– Målet med flexitforskartjänsterna är att bygga broar mellan universitet och det omgivande samhället. Andra aktörer i samhället kan få upp ögonen för vad akademien kan bidra med, och vi som forskar på universitet kan också få en direkt koppling till olika verksamheter, säger Catrine Kostenius, som är verksam vid Luleå tekniska universitet.

Men de närmaste åren kommer hon ha sin forskningsbas hos Norrbottens kommuner, skriver universitetet på sin hemsida.

Catrine Kostenius har lång erfarenhet av hälsofrämjande arbete i skolorna och nu ska hon, tillsammans med skolsköterskor i Norrbottens kommuner, ägna sig åt utveckling av hälsosamtalen.

– Nästan alla som arbetar med barn och unga har tänkt tanken "hur kan vi ännu tidigare nå dem som behöver stöd". Många säger att de kunde se redan i förskolan vilka som behövde hjälp och för att nå dessa barn behövs samverkan. Vi ska försöka bygga upp en plattform eller ett forum för det. Det finns ett stort intresse, inte minst från barn- och ungdomspsykiatrin, med "early interventions", säger Catrine Kostenius.