Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Nu ifrågasätts rutinbehandlingen.

– För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket innebär att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska institutet.

35 svenska sjukhus

Studien har genomförts på 35 svenska sjukhus. 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt har slumpvis behandlats med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

Studien var en av de stora nyheterna under den pågående europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona. Patienterna i studien kunde följas upp i det svenska kvalitetsregistret.

Tack vare kvalitetsregistret

– De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann, i ett pressmeddelande.

Resultatet är enbart baserat på patienter med normal syrgasmättnad i blodet. Forskaren framhöll vid presentationen vikten av att fortsätta övervaka patienterna för att upptäcka låg syresättning.

– I dessa fall krävs det skyndsam syrgasbehandling liksom tidigare, säger Robin Hofmann, till Dagens Medicin.

Studien presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.