När det akuta skedet av akut lymfatisk leukemi är över för barn följer en tablettbaserad underhållsbehandling under ett och ett halvt år. Då ska prover tas varje vecka, tablettdoserna kan behöva ändras och det innebär många och täta kontakter med vården. Med det nya arbetssättet kan föräldrar själva beställa provtagning digitalt på labb och ta del av provsvaren och nya ordinationer via 1177.

Provtagning och provsvar

E-tjänsten heter PEP, patientens egen provhantering. Med den kan patienter med kroniska sjukdomar själva skapa en förutbestämd provtagningsremiss samt ta del av provsvaren elektroniskt.

Barnonkologen har kopplat PEP till meddelandetjänsten som finns i 1177. På så vis kan föräldrar till barn som har cancer själva beställa provtagning elektroniskt samt ta del av provsvaren i meddelandetjänsten. Det gör att de slipper en massa tidsödande telefonkontakt med vården. De får också sina nya doser via meddelandetjänsten.

"Roligt att det uppmärksammas"

– Det känns jätteroligt att det uppmärksammas. Vi har löst ett väldigt jobbigt problem för både familjer och personal genom att sätta ihop tekniskt enkla saker till en bra funktion, säger Therese Sjöberg, specialistssjuksköterska och innovationsledare på Innovationsplatsen vid Karolinska, till Dagens Medicin.

Arbetssättet frigör också tid för läkare och övrig personal. 

Juryns motivering lyder: ”Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering.”

Guldpillret delas ut av Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden för en satsning som verkar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador.