– Vi vill öka pressen på att den legitimerade vårdpersonalen hänger med kunskapsmässigt, säger Anna Starbrink (L) till Svenska Dagbladet.

Som första parti har Liberalerna beslutat sig för att driva frågan om att införa ett system med obligatorisk fortbildning och recertifiering för legitimerad vårdpersonal. Ungefär vart fjärde år ska Socialstyrelsen kunna kontrollera att fortbildningen verkligen blivit av, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi kan inte ha certifierade yrken där det läggs mycket kraft på att gå igenom utbildningen och få sin legitimation och att man sedan aldrig fyller på med ny kunskap. Det är helt orimligt och det finns nog ingen läkare eller sjuksköterska som inte vill följa med i sitt yrke. Och om det finns det ska nog den personen inte jobba inom vården, säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Hon anser att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen får regelbunden fortbildning, pressen ska inte läggas på den enskilda. Har vårdgivaren inte sett till att personalen har kunnat hålla sina kunskaper aktuella ska Socialstyrelsen kunna dra in legitimationen.

Anna Starbrink hänvisar till att Liberalerna vill se ett system liknande det som finns i Norge.