Den nya standarden för städning, SS 8760014, kan användas av hygienläkare och hygiensköterskor samt upphandlare inom sjukvården och företag som levererar städ- och hygientjänster till sjukvården.

Standarden för medicintekniska produkter, SS 8760015, är också avsedd att användas inom vård och omsorg och dessutom för tillverkare och distributörer.

De nya dokumenten bygger på uppdaterade rekommendationer från Svensk förening för vårdhygien, SFVH, men nu formulerade som standarder.

– Det har tidigare inte funnits ett dokument som täcker in hela kedjan när det gäller hantering av sterilt gods. SS 8760015 ersätter FYFFE, framtagen av Svensk förening för vårdhygien, som var i stort behov av revidering säger Birte Oskarsson, samordnare av sterilteknik vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Sis kommitté.