Årets Almedalsvecka ser ut att slå alla tidigare rekord vad gäller deltagarantal och aktiviteter. Det officiella programmet innehåller mer än 4 000 evenemang, varav flera hundra handlar om vård och omsorg – som därmed är ett av de största ämnena.

De senaste årens diskussion om att primärvården behöver byggas ut, så att den blir patienternas självklara förstahandsval, är en av de stora frågorna under Almedalsveckan och återkommer vid flera seminarier och debatter.

Digitalisering och e-hälsa kommer också att diskuteras flitigt under Almedalsveckan. Företag, myndigheter, fackliga organisationer och andra är på plats för att prata om hur Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa.

Vårdfokus har journalisterna Maria Ejd och Jonatan Westin på plats. De kommer att rapportera om årets huvudämnen samt seminarier som bland annat handlar om:

  • Hur det står till med den svenska mödrahälsa- och förlossningsvården
  • Varför politikerna väjer för frågan om dödshjälp
  • Den nya trenden med vård på distans

Följ oss på vardfokus.se, twitter och facebook!