Sedan drygt ett år tillbaka pågår ett projekt vid Skånes danscenter i Malmö. En dansgrupp bestående av personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga träffas några gånger i månaden i dansteaterns lokaler. Under ledning av två danspedagoger dansar gruppen tillsammans helt utan prestationskrav. Rörelserna kan göras såväl sittande som stående.

Projektet följs upp i en mindre studie av Viktoria Larsson, ST-läkare och doktorand vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. När projektet startade fick deltagarna fylla i en enkät om sitt hälsotillstånd och sin livskvalitet. Undersökningen gjordes om efter sex månader, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne. Totalt medverkade tolv av dansgruppens deltagare i studien.

Positiv effekt

Resultatet visar att det inte alltid är den fysiska förmågan som förbättras hos deltagarna, men deras fysiska självförtroende ökar och de fysiska begränsningarna minskar.

– Min tolkning är att dansklasserna gör att patienterna blir mer självsäkra, vågar mer än tidigare och är mindre rädda för att falla. Den sociala samvaron innebär också att det psykiska välbefinnandet ökar bland deltagarna, säger Viktoria Larsson i pressmeddelandet.

Tidigare forskning kring dans och parkinson har visat att dans kan förbättra personernas balans, rörlighet och gång. Viktoria Larsson tror också att musik och dans kan vara en trigger för personer med parkinson som kan ha svårt att få i gång sina muskler.