Screeningen omfattar alla barn upp till 18 år och sker i samband med inskrivningen, berättar barndietist Jenny Stålhammar i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Med systematisk nutritionsscreening av alla barn som läggs in för vård får vi bättre möjligheter att upptäcka barn med risk för undernäring och kan vid behov sätta in anpassade åtgärder.

Remitteras till nutritionsteam

Det screeningverktyg som används är Strong kids, en validerad metod som är utarbetad i Holland. Metoden bygger på frågor som besvaras av vårdpersonal och vårdnadshavare i samband med att barnet skrivs in. Barn som bedöms ha en hög risk för undernäring remitteras till sjukhusets nutritionsteam.

Barnsjuksköterskan Johanna Sjömar (vänster) och barndietisten Jenny Stålhammar, som arbetar med barnnutritionsscreening på Akademiska barnsjukhuset.
Barnsjuksköterskan Johanna Sjömar och barndietisten Jenny Stålhammar arbetar med nutritionsscreening på Akademiska barnsjukhuset. Foto: Elisabeth Tysk

– Vår utvärdering visar att personalen är positiv till att utföra screeningen och att man tycker att instrumentet för screening är enkelt att använda, säger barnsjuksköterskan Johanna Sjömar som arbetar med screeningen.

Vill inspirera andra

Hennes förhoppning är att andra sjukhus ska inspireras och börja arbeta på ett liknande sätt.

– På lite sikt kan det leda till en nationell samsyn i frågan och att den uppmärksammas mer, säger Johanna Sjömar.

Screeningen började införas på Akademiska barnsjukhuset 2016 som en pilotstudie. Till hösten ska samtliga vårdavdelningar på barnsjukhuset omfattas.