Det framgår av en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

Under de senaste årtiondena har kvinnor och män fått sitt första barn i allt högre åldrar. I dag är kvinnan i genomsnitt 29 och mannen 31 år.

SCB:s analys visar att kvinnor och män väntar ungefär lika länge med att skaffa sig ett andra barn.

Graf över hur länge kvinnor väntar med att föda sitt andra barn.
Mediantiden mellan första och andra barnets födelse efter första barnets födelseår. Kvinnor födda i Sverige. Källa: SCB
  • Tiden mellan första och andra barnet var som längst i mitten av 1970-talet. Då väntade hälften av mammorna (mediantiden) i 3 år och 10 månader innan det var dags för nästa barn.
  • Kortast var tiden mellan födslarna i slutet av 1980-talet, då var mediantiden 2 år och 8 månader.
  • Sedan början av 2000-talet har tiden mellan första och andra barnet varit cirka 3 år.

Tidigare väntade mammor som fick sitt första barn vid 35 års ålder längre än yngre kvinnor med att skaffa sig ett andra barn. Så är det inte längre.

I dag väntar kvinnor som får sitt första barn vid 25, 30 eller 35 års ålder ungefär lika länge, det vill säga omkring 3 år. Det innebär att fler av de äldre mammorna i dag hinner få ett andra barn.

Utrikes födda kvinnor väntar i regel längre än inrikes födda.

  • Hälften av de kvinnor som är födda i ett annat land och föder sitt första barn i Sverige väntar i fyra år innan det är dags för nästa.
  • Kvinnor som är födda i Sverige får i regel sitt andra ett år tidigare, det vill säga tre år efter det första barnet.

Även utbildningsnivån påverkar tiden mellan det första och andra barnet. Ju högre utbildning desto kortare tid går det mellan första och andra barnet.

  • Kvinnor med minst treårig eftergymnasial utbildning väntar i 2 år och 9 månader innan det är dags för ett andra barn.
  • Bland kvinnor med högst gymnasieutbildning är motsvarande tid mellan barnen 3 år och 3 månader.