Vården skriker efter sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Men inför vårterminen 2018 är det färre som söker de viktiga vårdutbildningarna, jämfört med hur söktrycket såg ut för ett år sedan.

Störst tapp

Minskningen gäller både antalet sökande totalt sett och de som har utbildningarna som sitt förstahandsval. Röntgensjuksköterskeprogrammet är ett undantag med något fler förstahandssökande inför vårterminen 2018, men färre sökande totalt sett.

Barnmorskeprogrammet ser ett tapp i antalet förstahandssökande med nästan 20 procent.

Såhär ser söktrycket ut inför vårterminen 2018, jämfört med vårterminen 2017:

Barnmorskeprogrammet
1184 sökande
minus 356
536 förstahandssökande
minus 110

Sjuksköterskeprogrammet
13 048 sökande
minus 896
8845 förstahandssökande
minus 511

Biomedicinska analytikerprogrammet
324 sökande
minus 70
94 förstahandssökande
minus 34

Röntgensjuksköterskeprogrammet
672 sökande
minus 42
204 förstahandssökande
plus 11

Trenden med minskat antal sökande ses i alla utbildningar med yrkesexamen.

För sjuksköterskeutbildningen påverkas resultatet delvis av att ett par lärosäten valt att administrera antagningen till specialistsjuksköterskeutbildningarna i lokala antagningsomgångar, med resultatet att dessa sökande inte kommer med i statistiken. Men detta kan bara förklara en mindre del av minskningen, enligt Universitets och högskolerådet, UHR, som siffrorna kommer ifrån.